Over de CKZ

De Commissie KunstZweefvliegen (CKZ) is een commissie die onder de verantwoordelijkheid valt van de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL en stelt zich tot doel om de kunstzweefvliegsport in Nederland in de breedste zin te bevorderen. Ze wil ook een bijdrage leveren aan de vliegveiligheid, wanneer specifieke kennis en/of vliegvaardigheden worden gevraagd, door middel van het geven van adviezen of het organiseren van praktische vliegvaardigheidstrainingen.

Belangrijkste activiteiten en verantwoordelijkheden zijn:

Samenstelling van de CKZ per 01-12-2023: